• Home
  • Tag Archives:  pukeutumisen sosiologia

Voimauttavat vaatteet

Aikuiskouluttajan pedagogisissa opinnoissa tutustuin voimauttavan valokuvan menetelmään, jonka myötä aloin pohtimaan enemmän sitä, miten voimautumisen käsite toimii vaatetuksen puolella ja mitä voimauttava vaatetus voisi tarkoittaa. Kirjoitin asiasta lyhyesti jo Mikä tekee lempivaatteen– kirjoituksessa, mutta tässä tekstissä pohdin laajemmin vaatteen voimauttavaa vaikutusta ja sitä miten se on hyödynnettävissä kestävän suunnittelun lähtökohtiin. Voimauttava valokuva on Miina Savolaisen kehittämä sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa kiinnitetään huomiota kuvattavan itsemäärittelyn oikeuteen ja pyritään luomaan hyväksyvää katsetta ja dialogisuutta. Kuvattava itse saa määritellä tavan, jolla hänet kuvataan. (http://www.voimauttavavalokuva.net) Kun tutustuin menetelmään tarkemmin, nousi vaatteen merkitys kuvausprosessissa usein hyvinkin suureksi. Vaatteella on voimakas psykologinen vaikutus,…

Lempivaatteeni kampanja

Mikä tekee lempivaatteen?

Erilaisia lempivaatteita on yhtä paljon, kuin on ihmisiäkin. Se mikä määrittää pukeutumistamme ja mikä tekee toisista vaatteista mieluisampia kuin toisista, on osa monimutkaista psyykkisten ja sosiaalisten prosessien verkostoa. Lisäksi vaatteella on olemassa viestinnällinen ulottuvuus, joka on usein pukeutujasta riippumaton ja vaihtelee eri konteksteissa. Toisaalta monille pukeutujille voi olla hyvinkin selkeänä mielessä se, millaista viestiä heidän vaatetuksensa tuo esille. Viime aikoina lehdistö ja sosiaalinen media ovat havahtuneet vaateteollisuuden eettisiin ja ekologisiin ongelmiin. Osaksi myös näistä lähtökohdista on nostettu esille erilaisia vaatekaapin karsimiseen ja järjestämiseen liittyviä strategioita sekä kiinnitetty positiivisella tavalla huomiota samojen vaatteiden uudelleen käyttämiseen esimerkiksi linnan…