Lectures

 

Olen pitänyt kursseja ja luentoja aiheista vaatetusalan kestävä kehitys ja tekstiiliteollisuuden ekologiset ja eettiset ongelmat. Näihin teemoihin sisältyi muun muassa seuraavia osa-alueita:

 • vaateteollisuuden tilanne tällä hetkellä
 • tekstiilikierrätys Suomessa ja globaalisti
 • eri materiaalit ja niiden ympäristövaikutukset
 • kiertotalous ja sen merkitys vaatteen suunnittelussa
 • poistotekstiili: termistöä ja eri jätelaatuja
 • vaatehuolto
 • ekologinen ja eettinen kuluttaminen
 • sertifikaatit, viherpesu ja yritysten käyttämä termistö

 

Pukeutumisen teoreettinen tutkimus on myös lähellä sydäntäni ja aihetta olen käsitellyt opinnäytetöissäni vestonomiopinnoissa sekä taidehistoriassa. Olen kirjoittanut aiheesta myös wikipedia-artikkelin (https://fi.wikipedia.org/wiki/Pukeutumisen_tutkimus). Opetettaviin teemoihin kuuluu muun muassa nämä aihealueet:

 • pukeutumisen kulttuuriset ja yksilölliset merkitykset
 • pukeutuminen tieteenalana
 • vaate taiteessa
 • pukuhistoria eri aikakausina

 

Näistä linkeistä löytyvät opinnäytetyöni ja graduni:

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36740

https://www.theseus.fi/handle/10024/17926

 

Vestonomiopintojen myötä osaamiseeni kuuluu myös muita vaatetusalan osa-alueita. Voin tarpeen mukaan suunnitella ja toteuttaa aihealueista työpajoja tai käytännön tehtäviä. Minulla on kokemusta myös verkkokurssin järjestämisestä Optima-alustaa käyttäen.

Lisätiedustelut ja tarjouspyynnöt voi lähettää osoitteeseen: pipsa.niemi@gmail.com tai yhteydenottolomakkeella Contact– sivulta.