• Home
  • Category Archives: Estetiikka

Alaston kantaa mukanaan vaatteen ideaa

Edellisessä blogitekstissä käsittelin sitä, miten vaatetta on kuvattu maalaustaiteessa ja mitä merkityksiä sen kautta on tuotu esille. Osoitin, että vaatteen kuvaamiseen taiteessa ovat vaikuttaneet tyylillisten pyrkimysten lisäksi kulloinenkin vaate- ja vartalomuoti sekä ajan esteettinen henki. Vallitseva muoti luo vartalon ideaalisen muodon, minkä taiteilijat ikuistavat teoksiinsa. Tämä idealisointi vaikuttaa myös alastontaiteeseen. Muodikkaan ja ajan hengen mukaisen vaatteen idea ulottuu siis jopa alastoman vartalon kuvaamiseen. Tässä tekstissä käsittelen vaatteen ja vartalon suhdetta sekä sitä, miten muoti muovaa vartalokäsityksiä. Lisäksi käsittelen alastoman kuvaamista taiteessa eri aikakausina sekä pohdin vartalon, vaatteen, peittämisen ja paljastamisen suhdetta maalaustaiteessa. Vaatteen ja vartalon suhde…

Vaate taiteena ja taiteessa

Olen tutkinut vaatteen ja taiteen yhteyksiä vaatetusalan ja taidehistorian opinnoissani. Asiaa voi lähestyä esimerkiksi muodin, estetiikan tai taiteenfilosofian kautta. Perinteisesti vaate taiteessa on kertonut kuvattavasta henkilöstä sekä ajasta ja paikasta, jolloin se on ollut tärkeä elementti historian tutkimuksessa ja maalausten ajoittamisessa. Vaate taiteessa on myös aina ilmentänyt ajan henkeä ja estetiikkaa, jolloin vaatteen kuvaamisessa ovat vallinneet samat tyylilliset pyrkimykset kuin maalauksissakin. Muodilla ja taiteella on paljon yhteisiä elementtejä, sillä molemmat ovat olleet herkkiä ajan ilmiöille, välillä on vaikeaa erottaa missä raja vaatteen ja taiteen välillä menee. Sekä taiteilijat että muotisuunnittelijat lukevat ajassa ja paikassa vallitsevia heikkoja…

Taidekorttityöpaja

Taidekorttityöpajasta uusia oivalluksia

Taiteen ja kulttuurin arvostus yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin kannalta on laajalti tunnustettu ja se kuuluukin ihmisen perustarpeisiin ja -oikeuksiin. Kulttuuriluotsit ovat jo pitkään tehneet kulttuurista ja taiteesta nauttimisen mahdolliseksi yhä useammalle ihmiselle. Luotsit lähtevät tarvittaessa mukaan kulttuuritapahtumiin, kulkevat mukana museoissa ja konserteissa sekä vievät kulttuuria ihmisten luokse. Muistelu- ja taidesalkut sekä ulkoilevat taideteokset ovat tästä toiminnasta hyviä esimerkkejä. Kulttuuriluotsit vievät taidetta ja kulttuuria niidenkin ihmisten luokse, joilla ei ole mahdollisuutta lähteä kotoaan. Esteettisyys ja kauneus ovat arvoja, joiden tulisi kuulua jokaisen ihmisen jokapäiväiseen elämään sekä arjen rikastuttamiseen. Syksystä 2019 alkaen olen toteuttanut kulttuuriluotsina Kuvia ja kertomuksia–…